Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.06.2019 r.

Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.06.2019 r.

4 maja 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Od tego dnia pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta otrzymuje dokumentację medyczną za darmo po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Istnieją jednak sytuacje, które stanowią wyjątek od reguły ogólnej. Placówka medyczna ma prawo żądać opłaty za wydanie dokumentacji medycznej:

  • od pacjenta wnioskującego o dokumentację po raz kolejny w żądanym zakresie,
  • od przedstawiciela ustawowego wnioskującego o dokumentację po raz kolejny w żądanym zakresie,
  • od osoby upoważnionej.

Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, liczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. te stawki wynoszą:

  • 0,34 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 1,98 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 9,90 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.


Tabela_opat_za_wydanie_dokumentacji_medycznej_1_czerwca_31_sierpnia_2019_jpg