Zapraszamy Nowych Pacjentów Do Naszej Praktyki

Pacjenci chcący dołączyć do grona naszych podopiecznych mogą składać oddzielne deklaracje do każdego z poniższych:
- lekarza,
- pielęgniarki
- a kobiety również do położnej. 

Preferujemy aby pacjenci byli objęci kompleksową opieką i  składali deklaracje do  wszystkich powyżej wymienionych osób.
Ze względu na specyfikę naszej Praktyki, polecamy aby deklaracje składały całe rodziny. Ułatwia to nam holistyczną opiekę nad całą rodziną od narodzin do późnej starości. 

Deklaracje złożyć można już teraz przez Indywidulane  Konto Pacjenta (IKP) , a także osobiście zgłaszając się z dowodem osobistym w Praktyce Lekarza Rodzinnego w Starych Bogaczowicach.