Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1 marca 2022 r.


Szanowni Państwo,

W załączniku przekazujemy informację o maksymalnych stawkach opłat za wydanie dokumentacji medycznej, które będą obowiązywać od marca 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców małoletnich pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:
• pacjent,
• przedstawiciel ustawowy pacjenta lub
• osoba upoważniona przez pacjenta

- zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 marca do 31 maja 2022 r. przedstawiają się następująco:
• 0,41 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
• 2,39 zł – za elektroniczny nośnik danych,
• 11,99 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.


Oplaty_za_wydanie_dokmed_20220301-20220531jpg