Wrześniowa Kampania Szczepień Przeciw Grypie

GRYPA

Grypa to ostra, wysoce zakaźna choroba układu oddechowego. Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub poprzez bezpośredni kontakt z wydzieliną chorego. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę przypada w okresie od października do kwietnia. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia z powodu grypy co roku umiera od 0,5 do 1 miliona osób. Grypa często błędnie mylona jest ze zwykłym przeziębieniem, jednak jej konsekwencje dla zdrowia są dużo bardziej niebezpieczne. Grypa może być przyczyną wielu groźnych powikłań, m.in. zapalenia: mięśnia sercowego, oskrzeli, płuc, ucha środkowego, a nawet opon mózgowo – rdzeniowych.Problem związany z zachorowaniami na grypę, które – oprócz skutków medycznych i społecznych – wpływają także na kwestie ekonomiczne zarówno na szczeblu pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki był przesłanką do stworzenia i wdrożenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Założenia Programu powstały we współpracy ekspertów Grupy Roboczej ds. Grypy, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości i kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, związanych z zachorowaniami na grypę.

Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko grypie i zagrożeniom wynikającym z powikłań pogrypowych są szczepienia przeciwko grypie zalecane przez Ministerstwo Zdrowia dla:

Ponadto zaszczepić się powinny osoby, które mogą przenosić grypę na osoby z grup wysokiego ryzyka oraz osoby zdrowe mogące stanowić źródło zakażenia dla tych osób (m.in. pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy szkół, handlu, transportu oraz inne osoby narażone na kontakty z dużą liczbą ludzi).

Szczepienia osób dorosłych przeciw grypie mogą zmniejszyć liczbę zachorowań na grypę nawet o 90%. W grupie osób starszych są w stanie obniżyć ryzyko wystąpienia groźnych powikłań o 60%, a ryzyko zgonów nawet o 80%. Natomiast w przypadku szczepień u pracowników, szczepienia przeciwko grypie mogą zmniejszyć absencję w pracy, co bezpośrednio będzie miało przełożenie na korzyści dla pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy: Pracodawcy w grupie ryzyka, czyli jak skutecznie ograniczać ekonomiczne konsekwencje grypy.

Ważne jest, by szczepienia przeciw grypie powtarzać co roku.
Grypapng

Źródło: http://zaszczepsiewiedza.pl/grypa/