Ważny komunikat!

Informuję, iż w związku z dodatnim wynikiem testu w kierunku wirusa Sarscov2 wykonanego u lekarza rodzinnego Urszuli Puskarz i w związku z powyższym objęcie jej izolacją domową od 06-10-2020 do 16-10-2020, jak również skierowaniem jednej z pielęgniarek do samoizolacji domowej ze zleceniem testu (czeka na pobranie), podjęto decyzję, iż Praktyka Lekarza Rodzinnego w Starych Bogaczowicach nr świadczeniodawcy 3202062 będzie udzielać świadczeń w tym okresie w formie zdalnej (teleporad).

W praktyce jest personel obsługujący rejestrację. Zapewniono też możliwość odbioru dokumentacji medycznej oraz udzielenia pomocy w nagłych, niecierpiących zwłoki, przypadkach poprzez porozumienie z lekarzem rodzinnym Jolantą Strzelec.

Pacjenci potrzebujący osobistej wizyty (po teleporadzie) mogą skorzystać z porady osobistej w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Wałbrzychu (ul. Głuszycka 86).

Powyższa decyzja podyktowana jest koniecznością ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia.

Praca od 8.00 do 18.00 jest zachowana.

- Urszula Puskarz