WAŻNE

Ważne !!!

W związku ze wzmożoną ostrożnością  epidemiologiczną i chęcią zmniejszenia  ryzyka zarażenia infekcjami wirusowymi a zwłaszcza coronawirusem Covid-19 prosimy naszych pacjentów chcących skorzystać z porady w praktyce o kontakt z nami  głównie telefoniczny pod nr telefonu 748452210 oraz  666 364 634 .

Ograniczamy ilość wizyt niepilnych , nie realizujemy bilansów i planowych badań nie wymagających pilnego wykonania . Szczepienia realizujemy planowo .

Prosimy o przestrzeganie zasad mycia rąk , unikania masowych zgromadzeń i środków masowej komunikacji .Osoby,  które nie  muszą niech unikają wychodzenia z domu .

Służymy poradą telefoniczną od 8.00 do 18.00 pod podanymi wyżej  nr telefonów . 


Zespół Praktyki Lekarza Rodzinnego Urszuli Puskarz w Starych Bogaczowicach