Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:
 1. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

 2. Masz prawo do poszanowania godności i intymności

 3. Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia

 4. Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

 5. Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 6. Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

 7. Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego

 8. Masz prawo do opieki duszpasterskiej

 9. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 10. Masz prawo do dochodzenia swoich praw

 11. Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

 12. Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych


  Rozbudowana wersja praw pacjenta dostępna jest tutaj.