Praktyka Laureatem Konkursu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”

Mamy zaszczyt ogłosić wspaniałą wiadomość - NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula Puskarz została laureatem konkursu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.


"Dyrektorzy szpitali, szefowie przychodni i klinik, prezesi firm farmaceutycznych, lekarze i inni menedżerowie ochrony zdrowia spotkali się na uroczystej Gali Finałowej Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, by odebrać Certyfikaty i Znaki Jakości przyznane w Konkursie, zorganizowanym przez Quality Institute.

Uroczystość miała miejsce 17 września 2021 roku w Dworku Gościnnym w Szczawnicy.

Wzięli w niej udział – oprócz menedżerów jednostek i firm medycznych – także samorządowcy, reprezentanci świata nauki i biznesu.

Laureaci Konkursu odebrali gratulacje, dyplomy poświadczające pozytywny wynik procesu certyfikacji, a także statuetki symbolizujące przyznane wyróżnienia nadzwyczajnego.

Galę prowadziła Karolina Trela, a honory gospodarza uroczystości pełnił Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute.

Konkurs „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” promuje najlepsze polskie podmioty, instytucje i firmy działające w sektorze ochrony zdrowia i branżach pokrewnych, np. farmaceutycznej czy SPA.

Nasz Certyfikat Jakości otrzymują m.in. szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie, sanatoria, firmy medyczne, laboratoria, stacje pogotowia ratunkowego, gabinety medycyny estetycznej itp.

Certyfikat przyznawany jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. (...)"

- źródło: https://jakosc-certyfikat.pl/strona-52Lista Laureatów Konkursu jest dostępna pod linkiem: https://jakosc-certyfikat.pl/strona-53

001_Praktyka Laureatem Konkursu Wysoka Jakosc w Ochronie Zdrowiajpg


004_Praktyka Laureatem Konkursu Wysoka Jakosc w Ochronie Zdrowiajpg


007_Praktyka Laureatem Konkursu Wysoka Jakosc w Ochronie Zdrowiajpg


008_Praktyka Laureatem Konkursu Wysoka Jakosc w Ochronie Zdrowiajpg


009_Praktyka Laureatem Konkursu Wysoka Jakosc w Ochronie Zdrowiajpg


011_Praktyka Laureatem Konkursu Wysoka Jakosc w Ochronie Zdrowiajpg