Obowiązek odwołania wizyty

Drodzy Pacjenci,

Wiemy, że wszystkim z Was zależy na uzyskaniu szybkiego dostępu do lekarza.

W naszej praktyce staramy się zapewnić Wam usługi medyczne na jak najwyższym poziomie, jednak często zmagamy się z kolejkami lub opóźnieniem ze względu na nieodwołane wizyty.

Jeśli odwołasz wizytę, na którą nie będziesz w stanie przyjść, my mamy możliwość zarejestrowania innego pacjenta na Twoje miejsce. Prosimy, miej to na uwadze.

Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta:
art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Wizytę można odwołać telefonicznie lub osobiście.

Numer telefonu do praktyki:
74 84 52 210