Nasza Praktyka jest przygotowana do RODO

Nasza Praktyka jest przygotowana do RODO* (dowiedz się więcej tutaj). Dane naszych pacjentów są bezpieczne. Przeszliśmy audyt i jesteśmy bardzo dumni z otrzymanego certyfikatu.

*RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowy ch pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.