Dyżur Lekarski poza godzinami pracy Praktyki

Dyżur lekarski dla nagłych zachorowań (pediatra i internista) w soboty, niedziele i święta oraz poza godzinami pracy Praktyki od 18:00 do 8:00 pełni Ambulatorium przy Pogotowiu Ratunkowym w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 39.

Nagłe wypadki chirurgiczne załatwia chirurg dyżurny również przy Pogotowiu w Wałbrzychu ul.Chrobrego 39 oraz Oddział Ratunkowy w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu.